DE UITROEIING VAN DIEREN

DE UITROEIÏNG VAN DIEREN

(vervolg op column "Het is tijd voor kinderbelasting")

Naar aanleiding van mijn column over de uitroeiing van dieren, ben ik hier en daar tegen wat commentaar opgelopen. Afgezien van wat inhoudloze kreten, waarmee je weinig aan kunt, ontving ik ook een paar steekhoudende reacties, waarop ik hierna inga:

Beste andersdenkende,

Ik ben even voor 24 uur op het strafbankje gezet door FB – ik had namelijk een foto geplaatst van een jongeman in een onderbroekje, waarin het alle schijn had dat die jongeman kampte met een bepaald niet overdreven erectie - , vandaar dat ik wat later reageer.

Jammer dat ons onderwerp, althans onder Nederlandse Ieren, weinig aanleiding geeft voor discussie, hetgeen niet wegneemt dat ik serieus op jouw tegenwerpingen wil ingaan.

Je neemt mij kwalijk dat ik de kwestie van de onrustbarende toename van de wereldbevolking en dito afname van het aantal leden van het dierenrijk nogal ongenuanceerd bespreek.

Wat ik ongenuanceerd in jouw opvatting vind is, waar ik melding maak van de scherpe afname van dieren – mede gebaseerd op recente cijfers van het Wereld Natuur Fonds – dat jij die drastische afname van dieren afdoet met “such is nature” en dat wij als "mens-dieren" sowieso het recht hebben om dieren op te eten.

Kijk, als die dieren nu dezelfde kans hadden om mensen te eten, zoals het ooit het geval was, dan snijdt je opmerking enig hout.

Evenmin als de mens, is de olifant (en andere wilde dieren) van nature uitgerust met een dubbelloops jachtgeweer. Ook in dat opzicht vind ik je opmerking “such is nature” ongenuanceerd.

Zoals ik in mijn column meld, worden vele dieren afgeschoten. Niet om ze op ons bordje te brengen maar omdat ze ons in de weg lopen, we meer ruimte claimen, we plezier beleven aan het afschieten etc.

Hele oerwouden worden gekapt c.q. platgebrand ten dienste van de mens. Dat zich daar ook nog dieren ophouden, doet verder niet ter zake.

Ik heb in het geheel niet beweerd dat we hoe dan ook kinderbelasting moeten invoeren. Wat ik me wel afvroeg was: “Is het niet de hoogste tijd om eens uit te rekenen wat nu eigenlijk een verantwoorde bevolkingsontwikkeling is en het systeem daarop aan te passen.

Bijvoorbeeld een wijziging doorvoeren naar een kinderbijslag voor slechts 1 of 2 kinderen en daarna niets of misschien wel een boete: een kinderbelasting?”

Dat betekent toch heel iets anders, is het niet?

Er is genoeg ruimte voor veel meer mensen, stel jij. Jij vindt eigenlijk dat er nog veel meer mensen moeten komen. Jij vindt ook dat de Chinezen met hun "1 kind politiek" volstrekt verkeerd bezig zijn (geweest).

Misschien was het wat rigoureus, maar ik heb nog geen enkel serieus stuk onder ogen gehad, waarin gesteld wordt dat het een zegen is dat we op weg zijn naar 11 miljard inwoners en als het aan jou ligt, mogen het er nog veel meer worden.

Wees maar blij dat mensen zoals jij en ik het zich kunnen permitteren hier in het mooie, ruime, altijd groene Ierland te kunnen wonen. Zelfs vele jonge Ieren kunnen zich dat niet permitteren en vertrekken naar het buitenland om het dagelijks brood te kunnen verdienen.

Is dat ook niet een blijk van overbevolking, als er teveel mensen zijn in relatie tot aangeboden banen?

Zolang ik tv-beelden heb kunnen volgen (sinds het begin van de vijftiger jaren van de vorige eeuw), heb ik beelden gezien van hongersnoden in Afrika, daarin is weinig verandering gekomen. Dat er dagelijks, naar jouw zeggen, 6 miljoen sandwiches worden weggegooid in de UK, is treurig. Echter, wie zegt dat die verspilling verdwijnt bij verdere groei van de bevolking? En wat denk je wat ons nog te wachten staat indien de Indiërs, de Chinezen en alle andere wereldburgers, die ook een welvaartsniveau gelijk het onze nastreven, dat ook werkelijk realiseren? Je kunt dan wel deskundig zijn op dit terrein, je hebt mij in de verste verte niet overtuigd.

Ik zie deze ontwikkelingen nog steeds met grote zorgen tegemoet.

In samenhang met dit probleem, breng ik je nog even onder de aandacht dat UNICEF vandaag bekend maakte dat wereldwijd 300 miljoen kinderen giftige lucht inademen.

Hopelijk voor jou, voor mij en andere Nederlandse Ieren, komt de hele horde niet deze kant op en hier op zijn rug liggen, al is er dan volgens jou voldoende ruimte voor.

Dan kon er achter je, naar ik aanneem, romantische stekkie wel eens de bulldozers oprukken en een Ierse Bijlmermeer ontstaan.

De aarde is groot, een groot deel is echter onbewoonbaar: er is geen werk, de grond is onvruchtbaar, er is onvoldoende drinkwater, het is er te heet, het is er te koud enzovoort. Laat mij maar eens een serieuze studie zien, waaruit onomstotelijk blijkt dat we makkelijk 11 miljard of meer inwoners aankunnen.

Ik zeg er nu al vast bij dat ik een studie met allerlei mitsen en maren, niet echt serieus neem.

Copyright © All Rights Reserved